Registracija vozila

U našem objektu pored tehničkog pregleda motornih vozila možete izvršiti i kompletnu registraciju vozila. Da biste izvršili registraciju vašeg vozila neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

- saobraćajna dozvola

- overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila

- polisa obaveznog osiguranja

- lična karta

- dokaz o uplaćenim taksama

Registracija vozila važi godinu dana a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica koja se lepi na donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu treba ukloniti). Ukoliko registrujete auto 30 dana posle isteka registracije datum iste će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare table i platite nove.

 

Neregistrovan automobil predstavlja rizik kako za vlasnika tako i za ostale učesnike u saobraćaju. Značaj registracije automobila je u tome što pruža sigurnost osiguranom licu jer ga oslobađa od štete koju bi nepažnjom mogao naneti drugim licima vozeći svoj automobil. 

 

 • Za fizička lica

  lična karta

  saobraćajna dozvola

 • Za pravna lica

  izvod iz APR

  potvrde iz banke o izvršenim uplatama

  ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

 • Za vozila na lizingu za fizička lica

  izvod iz APR-a lizing kuće

  potvrde iz banke o izvršenim uplatama

  ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

  potvrda lizing kuće za registraciju vozila

 • Za vozila na lizingu za pravna lica

  izvod iz APR-a lizing kuće

  izvod iz APR korisnika lizinga

  potvrde iz banke o izvršenim uplatama

  ovlašćenje na memorandumu

  ugovor o lizingu

  potvrda lizing kuće