Šta raditi u slučaju nezgode

 Šta raditi u slučaju nezgode

Kada na vozilu nastane šteta treba da postupite na sledeći način:
 
 1. da preduzmete mere za otklanjanje i smanjenje štete, 
 2. da štetu prijavite nadležnom organu MUP i na licu mesta sačekate izlazak nadležnih lica,
a ukoliko je materijalna šteta manja od 500 evra i nema poginulih lica, da na licu mesta popunite
evropski izveštaj o nezgodi, bez izlaska nadležnih lica MUP, 
 3. da najkasnije u roku od 3 dana prijavite štetu osiguravajućem društvu čiju polisu ima
osiguranik koji je uzrokovao štetu 
 4. da najkasnije u roku od 3 dana prijavu potvrdite u pisanoj formi, uz popis stvari koje su
uništene, oštećene ili nestale u nezgodi. U slučaju krađe vozila, vozilo se smatra otuđenim tek
po isteku 30 dana od krađe, uz dokaz da nije pronađeno 
 5. Vaša dužnost je da do dolaska procenitelja ne menjate stanje uništenih ili oštećenih
stvari. 
 
 
EVROPSKI IZVEŠTAJ možete preuzeti na našem tehničkom pregledu besplatno, bez
obzira da li ste automobil registrovali kod nas ili na nekom drugom mestu.